Om Norsk Hval

Her finner du informasjon om Merkevareforeningen Norsk Hval

Merkevareforeningen er en ideell organisasjon som driver informasjons- og markedsarbeid, samt andre salgsfremmende tiltak på vegne av hvalnæringen i Norge. Vi arbeider gjennom merkevaren Norsk Hval, med hvalnæringen som oppdragsgiver og forbrukeren som målgruppe.

Fokus på kvalitet

Foreningen har, i samarbeid med hvalnæringen og Standard Norge, utviklet felles kvalitetstandard for fangst, produksjon og distribusjon av hvalkjøtt. Dette gjøres for å gi forbrukeren produkter av utmerket og stabil kvalitet. Kvalitetsmerket «Norsk kvalitetshval» er forbrukers garanti på at kjøttet er produsert etter denne strenge kvalitetstandarden.

Hval-logo_RGB liten

 

Foreningens aktiviteter

Gjennom forskjellige markedsaktiviteter og tiltak ønsker Merkevareforeningen å bidra med kunnskap og inspirasjon til forbruker og profesjonelle. Dette for å få flere til å lage lekre retter med Norsk hval som råvare. Målet er å øke etterspørselen av hvalkjøtt i Norge.

Merkevareforeningen Norsk Hval ble etablert i 2012 som et treårig markedsprosjekt finansiert av hvalfangstfartøy, hvalkjøttprodusenter, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag og Nærings- og Fiskeridepartementet. Merkevareforeningen er nå i ordinær driftsfase, finansiert av næringen selv gjennom medlemsavgift fra hvalfangere og produsenter i foreningen. I tillegg har Norsk Hval mottatt støtte til markedsaktiviteter fra Norges Råfisklag.

Nettstedet www.hvalbiff.no ble i 2012 overført til Merkevareforeningen for Norsk Hval.

Kontaktinfo

Merkevareforeningen for Norsk Hval

Tlf: +47 76 11 99 10
E-post: mailto:post@norskhval.no

Storgata 42
8430 Myre

 

Nedlastbart oppskriftshefte kan du laste ned her:

oppskriftsbrosjyre_mnh_A5

 

Sosiale medier:

Facebook

Instagram

 

Medlemsbedrifter