Om Norsk Hval

Merkevareforeningen Norsk Hval er en ideell organisasjon som driver informasjons- og markedsarbeid, samt andre salgsfremmende tiltak på vegne av hvalnæringen.

Fokus på kvalitet

Merkevareforeningen Norsk Hval har i samarbeid med hvalnæringen og Standard Norge, utviklet en felles kvalitetsstandard for fangst, produksjon og distribusjon av hvalkjøtt. Dette gjøres for å gi forbrukeren produkter av utmerket og stabil kvalitet. Kvalitetsmerket «Norsk kvalitetshval» er forbrukers garanti for at kjøttet er produsert etter denne strenge kvalitetsstandarden.

Foreningens aktiviteter

Gjennom målrettede markedsaktiviteter og tiltak bidrar Merkevareforeningen   med kunnskap og inspirasjon til forbrukere og profesjonelle aktører. Dette for å få flere til å tilberede lekre retter med Norsk hval som fantastisk råvare. Målet er å øke etterspørselen av hvalkjøtt i Norge.

Merkevareforeningen Norsk Hval ble etablert i 2012 som et treårig markedsprosjekt finansiert av hvalfangstfartøy, hvalkjøttprodusenter, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag og Nærings- og Fiskeridepartementet.

Merkevareforeningen er nå i ordinær driftsfase, finansiert av næringen selv gjennom medlemsavgift fra hvalfangere og produsenter i foreningen. I tillegg har Norsk Hval mottatt støtte til markedsaktiviteter fra Norges Råfisklag.

Merkevareforeningen for Norsk Hval
Storgata 42
8430 Myre
post@norskhval.no
+47 922 52 762