Bærekraftig: – Derfor bør vi spise mer hval

Made by nature

Ikon: Stoppeklokke
Enkel
Middels
Avansert
Bærekraftig: – Derfor bør vi spise mer hvalBærekraftig: – Derfor bør vi spise mer hval

Bærekraftig: – Derfor bør vi spise mer hval

Fangst av vågehvalen har vært vanlig langs den norske kysten i århundrer, og ifølge forskere har man sett at vi jaktet hvalen så tidlig som på 800-tallet. Men etterhvert som årene gikk, har vi i de moderne tider begynt å spise mindre og mindre hval.

– Er dette bærekraftig mat?

– Absolutt. Vi har jo kvoter. Det er ikke fritt fram. Vi kan ikke bare forsyne oss med hvalen hele året. Så dette er strengt regulert og noe vi må følge, sier Masterchef-kokk Jonathan Romano.

Dagens hvalkvote er uendret fra fjoråret, som er på 1278. I løpet av 2019 ble det likevel bare fanget 429 hvaler, etter nøye regulerte og strenge krav.

Vi ligger altså langt under dagens hvalfangstkvote. Kvoten er satt som et mål og en del av bærekraftig fangst som sikrer bestanden, næringen og økosystemet.

– Derfor bør vi spise enda mer hval.

Se filmen om norsk bærekraftig hvalfangst:

For at vi skal kunne leve etter bærekraftige prinsipper, er det derfor viktig at vi utnytter de nasjonale ressursene vi har tilgang på – som for eksempel hvalkjøtt. Hvalsesongen varer fra april til august/september.

Om Norsk hval

Merkevareforeningen er en ideell organisasjon som driver informasjons- og markedsarbeid, samt andre salgsfremmende tiltak på vegne av hvalnæringen i Norge. Vi arbeider gjennom merkevaren Norsk Hval, med hvalnæringen som oppdragsgiver og forbrukeren som målgruppe.

Foreningen har, i samarbeid med hvalnæringen og Standard Norge, utviklet felles kvalitetstandard for fangst, produksjon og distribusjon av hvalkjøtt. Dette gjøres for å gi forbrukeren produkter av utmerket og stabil kvalitet. Kvalitetsmerket «Norsk kvalitetshval» er forbrukers garanti på at kjøttet er produsert etter denne strenge kvalitetstandarden.

Ønsker du å vite mer eller har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på Facebook eller på mail.

Flere OPPSKRIFTER