Fakta om norsk hvalfangst

Made by nature

Ikon: Stoppeklokke
Enkel
Middels
Avansert
Fakta om norsk hvalfangstFakta om norsk hvalfangst

Fakta om norsk hvalfangst

Norsk hval har som mål å formidle kunnskap om hvalfangst, og øke nordmenns bevissthet om et bærekraftig, sunt og godt kjøtt. Derfor har vi fått utviklet et faktaark for å spre faglig dokumenterte påstander om hval og hvalfangst.

Kort om hvalfangst: 

 • Hvalfangstsesongen i Norge pågår fra april og avsluttes vanligvis i august.  
 • I Norge fangstes det kun på vågehval, den minste bardehvalen. Hvalfangsten er kvoteregulert etter prinsipper om bærekraftig høsting.  
 • Canada, Færøyene, Grønland, Island, Japan, Norge, Russland og USA er blant landene som driver med hvalfangst.

Kvotefastsetting og bærekraftig beskatning:

 • Kvoten på vågehval fastsettes med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen og baserer seg på bestandsestimater. Bestanden av vågehval i områdene i Nordøst- og Sentral-Atlanteren der Norge driver fangst, er på om lag 150 000 dyr – stor nok til å gi grunnlag for bærekraftig høsting.  
 • På 2000-tallet har fangsten vært på ca 5-600 dyr årlig, godt under fastsatt kvote (1000 dyr i 2023).

Biologisk balanse i havet:

 • Sel og hval i Nordøst-Atlanteren spiser omtrent 25 millioner tonn sjømat i året, viser beregninger fra Havforskningsinstituttet. Til sammenligning er fiskeriene i det samme området omtrent 4,2 millioner tonn.
 • Ei bærekraftig regulering av hvalfangst sikrer at vi mennesker høster ressurser fra alle nivåer i økosystemet – fra dyreplankton til hval.

Fangstmetoder: 

 • Hvalfangsten er en form for storviltjakt fra små og middelstore fiskefartøy.
 • Forskning har vist at avliving av vågehval i Norge er raskere og sikrere enn all annen avliving av storvilt. Hvalen avlives med moderne sprenggranat festet til harpun som sikrer en rask og human avliving. Sprengningen framkaller høytrykks sjokkbølger slik at hvalen mister bevisstheten og dør i de aller fleste tilfeller, momentant. Sprengstoffet avgir verken lukt eller smak til kjøttet.
 • Bare fartøy med særskilt lisens kan utøve hvalfangst. Skyttere må årlig avlegge særskilt skyteprøve med de våpen som brukes i fangsten og delta på obligatorisk kurs hos Fiskeridirektoratet der tema som holdninger til dyrevelferd og riktig avliving er en viktige del av kurset.

Hvalkjøtt – næringsrik og bærekraftig mat:

 • Hvalkjøtt er enkelt å tilberede og passer til de fleste kjøttretter.
 • Hvalkjøtt er næringsrik sjømat med store helsemessige gevinster. Det inneholder Omega-3, vitamin A, D, B6 og B12. Hvalkjøttet er magert og en god kilde til protein.  
 • Hval er en av de mest miljøvennlige kjøttråvarer du kan få tak i. Hvalen lever et fritt liv i naturen uten noen form for oppfôring, vannforbruk eller kjemikaliebruk. Hval er dessuten kortreist, lokal mat og fangsten betyr arbeidsplasser i lokalsamfunn i Norge.  
 • Verden trenger mer proteiner fra havet i tiden fremover og hvalprodusentene garanterer for ansvarlig produksjon og høsting.

Du kan laste ned faktaarket i pdf-format her.

Flere OPPSKRIFTER