Kortreist mat er produsert i nærheten av konsumentene.
Kortreist mat er produsert i nærheten av konsumentene.
Dette kjøttet er en av de mest klimavennlige råvarene du kan spise.
Dette kjøttet er en av de mest klimavennlige råvarene du kan spise.
Husk at hvalen lever fritt i naturen uten noen form for oppfôring, vannforbruk eller kjemikaliebruk.
Husk at hvalen lever fritt i naturen uten noen form for oppfôring, vannforbruk eller kjemikaliebruk.

Hval er kortreist og klimavennlig mat

Made by nature

Ikon: Stoppeklokke
Enkel
Middels
Avansert
Hval er kortreist og klimavennlig matHval er kortreist og klimavennlig mat

Hval er kortreist og klimavennlig mat

Kortreist mat er mat som er produsert i nærheten av konsumentene. Dette kan være alt fra lokale bryggerier til lokalprodusert kjøtt, fisk, grønnsaker og kornprodukter.

Å korte ned på veien maten må ta fra den blir produsert til den havner på tallerkenen din, gir mange fordeler. Kortreist mat gir blant annet lavere CO2-utslipp, større bevisstgjøring rundt produktene, og lavere spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Mat som gir lavere klimaavtrykk

Grønnsaker, kylling og mat fra havet er mer klimavennlig sammenlignet med andre produkter. Grønnsaker dyrket utendørs er det som gir minst klimautslipp, mens storfe er regnet som en av verstingene. Hovedårsaken til dette er metanutslipp og drift.

Forskerne sier at du kan spise kylling og sjømat hele uka før klimaavtrykket blir like stort som et kjøttstykke av okse som du spier den samme uken.

Og ønsker du å spise mat som inneholder flest mulig av sine næringsstoffer, bør du også spise kortreist mat. Kortreist mat gir i tillegg et lavere klimaavtrykk på grunn av kortere reisevei fra A til B.

Hvalfangst er viktig for balansen i havet

Hval er nemlig en av de mest miljøvennlige kjøttråvarer du kan få tak i. Hvalen lever fritt i naturen uten noen form for oppfôring, vannforbruk eller kjemikaliebruk. Fangsten foregår med små båter, som forurenser lite. Hval er dessuten kortreist, lokal mat, hvor hvalkjøttet gir arbeidsplasser i lokalsamfunn i Norge. Fangst av fisk og sjøpattedyr med selektive redskaper er i tillegg en miljøvennlig måte å produsere mat på.

Bestanden av vågehval i områdene i Nordøst- og Sentral-Atlanteren der Norge driver kommersiell fangst er anslått til 150 000 dyr – stor nok til å gi grunnlag for bærekraftig høsting.

Forvaltningen av hvalfangst er basert på vitenskapelige råd, og underlagt strengt kontroll- og utøvelsesregelverk, både nasjonalt og internasjonalt. Fangsten og produksjonen av Norsk Hval er derfor pålitelig.

Hvalfangst er også viktig av hensyn til den økologiske balansen i havet, og til miljøet.

Flere OPPSKRIFTER